ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสื่อโปสเตอร์รณรงค์การบริจาคโลหิต โครงการ “แบรนด์…พลังเพื่อเลือดใหม่”

SPU Award

โดย Admin Spublog