ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันโครงงานการสำรวจด้านวิศวกรรมโยธา” ครั้งที่ 4

SPU Award

โดย Admin Spublog