ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบ สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประจำปี 2555 “SYS Student Design Contest 2012”

SPU Award

โดย Admin Spublog