นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

SPU Award

โดย Admin Spublog