นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ในหัวข้อ "การป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง"

SPU Award

โดย Admin Spublog