ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโปสเตอร์ โครงการ แฮปปี้ไม่ใช่เล่น Award ภาคมันแปดดีนะ

SPU Award

โดย Admin Spublog