นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓

SPU Award

โดย Admin Spublog