SPU : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านไอที

SPU News

โดย kanokpong sartsang

SPU : สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านไอที