เส้นทางสู่นัก PR มืออาชีพ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อ.นาตยา กันทะเสนา อาจารย์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ ตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรื่อง เส้นทางสู่นัก PR มืออาชีพ ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม