ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วมมาเลเซีย

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อ.จิณดา  เตชะวณิช รองอธิการบดีพร้อมด้วย ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ประชุมหารือกับตัวแทนหน่วยงานจากมาเลเซีย ดิจิทัล อีโคโนมี คอร์ปอเรชั่น ของรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือทางด้านธุรกิจ สตาร์จอัพ