เผยเหตุผลทำไมวิศวะถึงเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เผยเหตุผลทำไมวิศวะถึงเป็นสาขาที่ได้รับความนิยม อันดับต้นๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง