นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสายลับตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5 ประเภท สื่อกลางแจ้ง

SPU Award

โดย Admin Spublog