ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชยแผนธุรกิจเพื่อส่งออกตลาดอาเซี่ยน และผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ถึง 2 รางวัล จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

SPU Award

โดย Admin Spublog