SPU : ครอบครูช่าง ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ”58

SPU ACADEMIC

โดย kanokpong sartsang

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีครอบครูช่าง แก่คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา