นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดขับร้องเพลง ด้วยลมหายใจไร้มลทิน ระดับอุดมศึกษา จากโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปีที่ 9 ประจำปี 2559

SPU Award

โดย Admin Spublog