SPU : กีฬา SPU สัญจร เปิดคลินิกบริจาคอุปกรณ์กีฬา น้องๆเยาวชน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร และทีมนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ "คลินิกกีฬา" ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 เพื่อนำอุปกรณ์กีฬาต่างๆพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ไปมอบให้กับน้องนักเรียน และสอนทักษะกีฬา ชนิดต่างๆ โดยมี อาจารย์สรามล คำเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา