สัมมนาวิชาการ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "การพัฒนาและสร้างมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี