คณะบัญชี จับมือ 5 สถาบัน จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ “สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์  คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่6จากขวา)   ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   ร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4  โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอ จำนวน 270 เรื่อง  ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา