ขอเชิญร่วม ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งทางถนน …ฟรี..!

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งทางถนน ระดับ 1

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมวิชาชีพ

สนใจ... download ใบสมัครด่วน!!! (รับจำนวนจำกัด)