SPU : เก็บเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง ถึงพลังจิตอาสา พลังเลือด สานต่อพลังชีวิต กับ สภากาชาดไทย

SPU Activity

โดย Admin Spublog

เก็บเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง
ถึงพลังจิตอาสา พลังเลือด สานต่อพลังชีวิต กับ สภากาชาดไทย

            บ่อยครั้งที่ภาวะโลกประสบผลกระทบกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราชาวโลกจะต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เรามักจะเห็นความสามัคคีเกิดขึ้นต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกอย่างตื้นตันใจ เช่นเดียวกับนักพัฒนากับจิตอาสาเพื่อสังคมคราวนี้ เราได้เห็นความตั้งใจของการทำจิตอาสาเพื่อสังคม จากจุดเล็กๆ แต่ความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ของน้องนักศึกษากลุ่มหนึ่งของ “ชมรมอาสายุวกาชาด” ม.ศรีปทุม ที่เริ่มการทำจิตอาสาภายในรั้วของมหาวิทยาลัย กับการอาสาช่วย “สภากาชาดไทย” ในการรับบริจาคโลหิต แน่นอนว่ากิจกรรมที่เรามักจะเห็นจนชินตาของ สภากาชาดไทย ที่จะออกไปตั้งศูนย์ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อขอรับบริจาคโหลิตจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเก็บโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม

            สำหรับโครงการรับ “บริจาคโลหิต” ของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ลาน Exhibition Hall อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ซึ่งเบื้องหลังของงานในครั้งนี้เราจะเห็นกำลังสำคัญจากน้องๆ ชมรมอาสายุวกาชาด ม.ศรีปทุม ในจิตอาสาให้บริการกับผู้ที่มาบริจาคโลหิต หน้าที่และความรู้สึกในการให้บริการสำหรับกลุ่มนี้เป็นอย่างไร เราลองไปสัมผัสกับน้องๆ ได้เลยครับ   

(น้องฝ้าย) น.ส.สุนิสา ณรงค์รัก จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง... “วันนี้หนูมีเรียนตอนบ่ายคะ ตื่นเช้าหน่อยเพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาให้บริการรับบริจาคโลหิต ที่บอกว่าเป็นหน้าที่ก็เพราะตัวหนูเองสมัครใจที่อยากจะช่วยและทำงานในครั้งนี้ เพื่อชมรมของเราและเพื่อตัวเราจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆ ในชมรมคะ การอาสาเป็นเรื่องของความสมัครใจไม่ใช่บังคับคะ” ...อุบ๊ะ !!! น้องเอ่ยยยย ใจของน้องใหญ่มากพี่นับถือ ส่วนน้องอีกคนคือ (น้องฝ้าย) น.ส.วิสุตา ฮันสูงเนิน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ศิษย์เก่าจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร... “การได้อาสาในสิ่งที่เราชอบทำ แม้เรื่องนั้นจะหนักหนาสาหัสแค่ไหน เมื่อผลของการทำออกมาแล้ว สิ่งที่หนูได้รับคือ ความสุขคะ สุขที่ได้ทำ เช่นกันในวันนี้ได้อาสามาช่วยสภากาชาดรับบริจาคโลหิต เราสุขใจที่ได้เห็นคนมาบริจาคกันเยอะ  ” ...โอ้โอ้ น้องแค่เห็นก็มีความสุข ยิ่งได้ลงมือทำยิ่งมีความสุขใหญ่ แบบนี้เรียกว่าดับเบิ้ลสุขใช่ไหมคะคุณน้อง มาคนสุดท้ายที่ (น้องเกด) น.ส.ณิชานันท์ ทองศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 3 ศิษย์เก่าจากโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี.... “อะไรก็ได้คะที่ทำเพื่อสังคม ทำแล้วเราได้ทำ เมื่อทำไปแล้วคนส่วนใหญ่ได้รับจากการที่เราตั้งใจทำให้เขา แค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วคะ ด้วยเพราะหนูอยู่ต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่า คนต่างจังหวัดที่หนูอยู่มีอะไรก็จะช่วยเหลือกัน บ้านไหนมีงานแต่ง งานบวช หรือแม้แต่งานศพ เราก็จะแห่ไปช่วยกัน มันเลยติดเป็นนิสัยของหนูด้วย อย่างวันนี้หนูมีเรียนตอนบ่าย ช่วงเช้าก็มาช่วยงานและบ่ายก็ไปเรียนคะ เราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นด้วย ไม่ใช่อาสาอย่างเดียวจนการเรียนเสียนะคะ”            

            นี่คือเกร็ดเล็กน้อยของความรู้สึกกับจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของการให้ การเสียสละ ไม่ว่าคุณก็เช่นกันหากมีโอกาสลองสัมผัสและเสียเวลาเพื่อส่วนร่วมสักเล็กน้อยดูนะครับ ว่ามันจะมีความสุขแค่ไหน ลองดูนะครับ...@

 

: เวย์ เมืองทอง : เรียบเรียง / ภาพ