SPU : ศิษย์เก่า ม.ศรีปทุม รู้ยัง...! วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU “ติวสอบ ก.พ. แบบไม่กั๊ก” ฟรี.!

SPU Activity

โดย Admin Spublog

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดติวสอบ ก.พ. แบบไม่กั๊ก โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ที่จะทำให้คุณมีความพร้อมในการเข้าสอบ ก.พ.แบบมืออาชีพ  ให้กับศิษย์เก่าศรีปทุม ฟรี.ไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการดีๆแบบไม่เสียตังค์ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสอบบรรจุข้าราชการพลเรือน เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบบรรจุข้าราชการพลเรือน  เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม และเพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่าศรีปทุม ในการเตรียมพร้อมเพื่อสอบบรรจุข้าราชการพลเรือนประจำปี 2559 (ติวสอบ ก.พ. )   ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559   

เวลา 9.00-16.00 น.  ณ Auditorium 1 ชั้น 14  อาคาร 11   มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน สำรองที่นั่งและ

สอบถามเพิ่มเติม  โทร.02-5791111 ต่อ 3003 – 4    !ด่วน รับจำนวนจำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร   คลิกที่นี่ http://www.spu.ac.th/graduate-college/1494

ส่งใบสมัครได้ที่

เขียนชื่อเรื่อง   ส่งใบสมัครติวสอบ ก.พ.  2559

E-Mail : sivapat.sa@spu.ac.th

Fax : 025791111 ต่อ 3011

สมัครด้วยตัวเอง อาคาร 11 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59