SPU : ประชุมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ม.ศรีปทุม และ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

SPU Activity

โดย Admin Spublog

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก จัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก ครั้งที่ 1 มี พ.อ.ก้อง ไชยณรงค์ ผอ.กนผ.สวพ.ทบ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะนายทหาร และผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงในครั้งนี้ เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการกับกองทัพบก ครั้งที่1  ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น6  อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59