SPU : คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการเพื่อสังคม เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท

SPU Activity

โดย Admin Spublog

      คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมแบบมีรายได้ ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท  ในโครงการ “เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ทช. กับการสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media”ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2559 โดยมีนายโกมินทร์ โรจน์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ทช.กับการสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media” รุ่นที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบท มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเทคนิคในการใช้ Smart Phone สำหรับการถ่ายภาพแบบต่าง ๆ ตลอดจนให้เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างประเด็นและเขียน Content ในภาพถ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์บน Social Media รวมทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร ซึ่งการฝึกอบรมนี้ มีกำหนดในการดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 1/2559 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ในสังกัดหน่วยงานของกรมทางหลวงชนบท ในเขตพื้นที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1,2,3,4,13 และ 18 เข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 45 คน

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59

**ขอบคุณภาพและข้อมูลบางส่วนจาก BRIGHT TV20