SPU : สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับบริษัทนาฟิล์ม ทายาทคิวบู๊ในตำนานอย่างพันนา ฤทธิไกร ผู้ออกแบบคิวบู๊ "องค์บาก"

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ตอกย้ำการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทัศนศึกษาดูงานการแสดงคิวบู๊ของบริษัทนาฟิล์มทายาทคิวบู๊ในตำนานอย่างพันนา ฤทธิไกร ผู้ออกแบบคิวบู๊ "องค์บาก"  ณ บริษัทนาฟิล์ม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้นอกจากจะเห็นวิธีกำกับคิวบู๊แบบเล่นจริง เจ็บจริงแล้ว ยังทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เห็นการทำงานของนักแสดง และผู้กำกับหนังแอ็คชั่นกันแบบใกล้ชิดจริงๆอีกด้วย

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59