SPU : IT SPU จิตอาสา วันมาฆบูชา”59

SPU Activity

โดย Admin Spublog

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมโดย ผศ.สุพล  พรหมมาพันธุ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จำนวน 150 คน เข้าบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ " IT จิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชา" โดยนักศึกษาเข้าช่วยจัดดอกไม้  จำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน  ดับธูปเทียน ยกของถวายสังฆทาน  อำนวยความสะดวกให้ผู้มาทำบุญใส่บาตรพระประจำวัน  เป็นต้น  ณ   วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   ตั้งแต่เวลา 06.00 -22.00 น. ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59