SPU : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ศรีปทุม ทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา “59 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์      เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”  และทำบุญตักบาตร 46 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559  ณ บริเวณหน้าอาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59