วารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสอบโครงงานวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ ชั้น 8 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัชกุลทรัพย์ เลิศสัจญาณ นักออกแบบกราฟิกอิสระ ผู้บริหารเอเยนซี่และผู้จัดการขายระดับเพชร บริษัทซูเลี่ยน ประเทศไทย อาจารย์วรพรรณ สุรัสวดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคุณธานี แกมวณิชกุล ผู้สื่อข่าวและช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กองบรรณาธิการแผนกข่าวอาชญากรรม ซึ่งภายหลังจากที่นักศึกษานำเสนอโครงงานแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของงานยิ่งขึ้น พร้อมทั้งต่างชื่นชมนักศึกษาแต่ละกลุ่มอีกด้วย

แหล่งที่มาข้อมูล : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม