SPU : เริ่มแล้ว !!! กับโครงการดีๆ กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สำนักงานทุนการศึกษา กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3” เนื่องในวโรกาสมหามงคลพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี ( อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59