SPU : เด็กนิเทศฯ RTV. ม.ศรีปทุม คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลง ”ด้วยลมหายใจไร้มลทิน” โดยมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”

SPU Activity

โดย Admin Spublog

               มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปาลวรินทร์  วิลา   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในโอกาสที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดขับร้องเพลง ด้วยลมหายใจไร้มลทิน ระดับอุดมศึกษา  จากโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปีที่ 9 ประจำปี 2559  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32” ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังจิตสำนึก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนต่างๆ ส่งเยาวชนเข้าร่วมแสดงภายในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32”การแสดงดนตรี ขับร้อง และจินตลีลาจากเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน จะมีขึ้น ณ เวทีศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ภายในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32”  บริเวณลอบบี ชาลเลนเจอร์ 2  อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59