SPU : มาแล้ว..!!! ฮีโร่เหรียญแรก ม.ศรีปทุม “กันเกราเกมส์” จากนักกีฬายูโด บุคคลชาย

SPU Activity

โดย Admin Spublog

    นายรัชราช ยิ้มพราย : นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าเหรียญทองแดง…!!! เหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม ในศึก กันเกราเกมส์จากกีฬายูโด ประเภทบุคคลชาย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559  คลิกชม…. http://www.spu.ac.th/sports/news/4658

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59