SPU : “เปตอง” ทีมชาย ม.ศรีปทุม คว้าเหรียญ “ทอง” ใน “กันเกราเกมส์”

SPU Activity

โดย Admin Spublog

นายกรรตมล สุขเกื้อ, นายชานน  พู่ภมรไกรภพ, นายจักรกฤษณ์  ทองกัลป์ และ นายสุรัฐ  เย็นเยือก นักกีฬาเปตอง คว้าเหรียญทอง ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์ณ ม.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

โดยมี อ.ภุมรี ม่วงเจริญ ในฐานะเป็นผู้จัดการทีมกีฬาเปตอง ม.ศรีปทุม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ เกล็ดกระโทก ผู้ฝึกสอน คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

*** ท่านสามารถติดตามผลงาน ส่งเสียงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม ได้ที่http://www.spu.ac.th/sports/news/4404 ทุกวัน

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59