SPU : โฆษณา นิเทศฯ ม.ศรีปทุม “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” โดย คุณสุบรรณ โค้ว จาก Densu Plus Co.,Ltd.

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก บริษัท plannova โดยมีคุณสุบรรณ โค้ว จาก Densu Plus Co.,Ltd. มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและร่วมสร้างให้แรงบันดาลใจ "คนโฆษณา" รวมทั้งการเปิดให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน B.A.D Student workshop 2015ณ  ห้องสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา