SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เปิดเวทีแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชี สนใจสมัครด่วน !

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และระดับปวส. สมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ครั้งที่ 7ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559  ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทุนการศึกษา   จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท   ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2374 หมายเลขโทรสาร  02-579-1111 ต่อ 2375  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.spu.ac.th/account/

และผู้ประสานงานอาจารย์สุภาพร  แช่มช้อย (supaporn.ch@spu.ac.th, มือถือ 085-058-8315)  และอาจารย์ วัชธนพงษ์  ยอดราช (wattanapong.yo@spu.ac.th,   มือถือ 089-497-2456)  รับสมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป