SPU : เปิดแล้ว...ครั้งแรกในเมืองไทย..เกิดขึ้นแล้วที่นี่ ที่เดียว “หลักสูตรขายตรง สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ” วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

FINAL หลักสูตรขายตรงมืออาชีพ หรือ PDM (Professional in Direct Marketing) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บริหารงานโดย ผศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และ ดร.อุทัยรัตน์  เมืองแสน ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการ,วบจ. เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับสุดยอดปรมาจารย์ ขายตรงในประเทศไทย  เปิดรับสมัครแล้ว....พิเศษเฉพาะรุ่นแรก 100 คนเท่านั้น 50,000 บาท

บล็อคคอร์ส(เบรค+อาหารกลางวัน+อาหารเย็น+งานเลี้ยง+ทริป 2 ทริป)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนจองได้ที่ : 098-454-4404 และ 098-654-5404

#สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่สะท้านวงการขายตรงวิชาการ ครั้งแรกในเมืองไทย โปรดติดตาม...

#ขายตรงไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59