SPU สวัสดีปีใหม่ “สื่อมวลชน” 2559

SPU Activity

โดย Admin Spublog

22 ธ.ค.58  SPU สวัสดีปีใหม่ “สื่อมวลชน”
***---นายอนันต์ เมืองทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมทีมงาน นายพิสุทธิ์ศักดิ์ สุนทรานุสร และ นายกนกพงษ์ สาทสังข์ เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2559 และร่วมอวยพรพร้อมมอบของที่ระลึกจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับสื่อมวลชนด้านการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
***--- สำหรับสำนักพิมพ์ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นี้ ประกอบด้วย
32.) หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
33.) หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
34.) หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
35.) สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
36.) หนังสือพิมพ์ สยามกีฬารายวัน
จบ...สิ้นสุดการสวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชน ปี 59