SPU : ติวฟรี..! น้องๆ วัยทีน กับโครงการ Turn Pro Go Admission by SPU : O-Net วิชาสามัญ : สังคมศึกษา

SPU Activity

โดย Admin Spublog

           มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้อีกครั้งกับการจัดติวเข้ม O-Net วิชาสามัญ : สังคมศึกษา สำหรับน้องๆระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากติวเตอร์ชื่อดัง อาจารย์ลูกหมี - พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ จาก (The –i-D Tutor) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในวิชาดังกล่าวแก่น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมในการติวครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้อย่างมากมาย ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59