SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าคารวะ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ รับนโยบายพัฒนาอุดมศึกษาไทย

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่4จากขวา) พร้อมด้วย ผศ. ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากขวา) และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข้าพบพล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเพื่อรับฟังนโยบายแนวทางพัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59