SPU : เสริมศักยภาพ อบรมการทำงานบนเรือสำราญ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยาย “Cruise Career Competency” ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่สนใจทำงานบนเรือสำราญ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประทีป ตั้งมนัสตรง (อ.พอส) นายกสมาคมคนไทยบนเรือสำราญ Triple C Academy มาให้ความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสที่จะให้นักศึกษาได้ทำงานบนเรือสำราญระดับโลก โดยมี ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บางเขน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  โดยการบรรยายครั้งนี้ นักศึกษายังได้รับโอกาสพิเศษในการคัดเลือกเข้าทำงานบนเรือสำราญของบริษัท Canival Cruise อีกด้วย

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59