SPU : สโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม เปิดให้บริการ...!!!กองอำนวยการนักศึกษาใหม่ ปี58

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งกองอำนวยการนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางและข้อปฏิบัติต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาหมุนเวียนมาทำหน้าที่ในการให้บริการแก่น้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคน ณ บริเวณ เต้นท์กองอำนวยการนักศึกษาใหม่ ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในเวลา 08.30 – 18.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558