รางวัล Brand องค์กร ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย 2015

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เกียรติรับเชิญเข้าร่วมในพิธีการมอบรางวัล Brand องค์กร ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย 2015 ในงาน "Thailand Top Corporate Brand 2015" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ  เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา