SPU : SPU The Professional ครั้งที่ 7 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (ไอซ์) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนาน “เจ๊กเม้ง” ผู้พลิกธุรกิจสู่ความสำเร็จ กลายเป็นธุรกิจอาหาร JM Cuisine ด

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “The Professional : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” เปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษา เพื่อให้ได้เรียนรู้และค้นพบแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงจากความหลากหลายของมืออาชีพในทุกวงการ ตอน  “JM Cuisine มหัศจรรย์ร้านอาหารขยันคิด”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (ไอซ์) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนาน “เจ๊กเม้ง” ผู้พลิกธุรกิจสู่ความสำเร็จ กลายเป็นธุรกิจอาหาร JM Cuisine ด้วยความอัจฉริยะและความเพียรของตนเอง มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิด และแนวทางการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ณ ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59