SPU : 2 หนุ่มจากรั้วสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ตอบปัญหากฎหมาย” ครั้งที่ 12 จัดโดย คณะนิติศาตร์ ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

นายพชรพล โสขุมา และ นายตรีภพ โสวรรณรันต์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 12  ซึ่งจัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   พร้อมครองถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ในการแข่งขันฯครั้งนี้   ณ  บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

***และผลการแข่งในครั้งนี้ทีมที่ คว้ารางวัลชนะเลิศครองถ้วยพระราชทานฯ ได้แก่ทีม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนอำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  รางวัลชมเชย  ได้แก่ ทีมโรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย และทีมโรงเรียน สตรีวิอัปสรสวรรค์ กรุงเทพ   โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 110 โรงเรียนทั่วประเทศ      คลิกชมได้ที่นี่ !!! http://www.spu.ac.th/news/50823

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59