SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดเวทีแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกถึงความรู้ทางด้านกฎหมาย และสามารถนำความรู้ทางด้านกฎหมายมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้หาความรู้ทางด้านกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนในอนาคตต่อไป โดยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการแข่งขันฯ อย่างเป็นทางการ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  โดยในปีนี้มีโรงเรียนให้ความสนใจส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน  110 โรงเรียนทั่วประเทศ   **คลิกชม...http://www.spu.ac.th/news/50756

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59