SPU : ม.ศรีปทุม ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและป้องกันยาเสพติด

SPU Activity

โดย Admin Spublog

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 101 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมในโครงการ ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและป้องกันยาเสพติด” ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรู้เท่าทันภัยพิบัติของยาเสพติด โดยมี ร.ท.สุรชา พรพลศรี หัวหน้าชุดหน่วยปฏิบัติการทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงานให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59