SPU : สาวสวยเสียงดี..! นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาฯ ในบทเพลง"พ่อของแผ่นดิ

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอแสดงความยินดี กับ “น้องชมพู่” นางสาวปาลวรินทร์ วิลา  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาหญิง ในบทเพลง " พ่อของแผ่นดิน " ในงานวันพ่อแห่งชาติปีที่ 36  ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาฯ ณ  ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นนักศึกษาสวยเก่งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59