เชิญชมการแข่งขัน Student ASEAN Singing Contest รอบชิงชนะเลิศ

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอเชิญชม “การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน Student ASEAN Singing Contest  รอบชิงชนะเลิศ  ชิงรางวัลทุนการศึกษารวม 340,000 บาท  วันศุกร์ที่  20 พฤศจิกายน 2558   เวลา 9.00-18.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  พิเศษ!! ผู้เข้าชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ลุ้นรับของรางวัลภายในงาน  

Reward  

1. รางวัลชนะเลิศประจำภาษา (5 รางวัล)

   ผู้ชนะเลิศแต่ละภาษาจะได้รับถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมทั้งได้ไปทัศนศึกษา เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำภาษา (5 รางวัล)

   ผู้ชนะแต่ละภาษาจะได้รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

3. รางวัลชมเชยประจำภาษา (10 รางวัล)

   ผู้ชนะแต่ละภาษาจะได้ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

4. รางวัลขวัญใจผู้ชม (1 รางวัล)

   รางวัลขวัญใจผู้ชม หรือ Popular Vote ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด จากผู้เข้าร่วมชมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท    

สอบถามเพิ่มเติม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 561 2222 ต่อ 3060