SPU : นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม โครงการประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ" ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที

SPU Activity

โดย Admin Spublog

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม รับทุนการศึกษา 90,000 บาท จากโครงการประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ" ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที   โดยเข้ารับรางวัล จากรองนายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีอาจารย์ลักษมี แสนเลิศ อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาเป็นที่ปรึกษาทีม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59