SPU : ขอแสดงความยินดี อาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ร่วมนำเสนอบทความวิจัย” “Measuring Performance of the Equity Funds using Data Envelopment Analysis” ประเทศญี่ปุ่น

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ 
ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “Measuring Performance of the Equity Funds using Data Envelopment Analysis” 
ในการประชุมวิชาการ The 3rd Asia-Pacific Social Science Conference 
ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558   ณ ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น   ซึ่งนับเป็นคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ทุ่มเทในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน และพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
“มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างผู้ประกอบการตัวจริง....สู่โลกธุรกิจ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59