เปิดบ้านศิลปศาสตร์ SPU Lib-Arts Young Talent Workshop

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดบ้านศิลปศาสตร์ เปิดประสบการณ์สู่อาชีพในฝัน

SPU Lib-Arts Young Talent  Workshop 

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สมัครด่วน! รับเพียง 30 คนเท่านั้น!!!

คลิก http://www.spu.ac.th/turnpro/workshop/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โครงการ Turn Pro go Admission by SPU  โทร. 0 2558 6888 ต่อ 1298, 1276

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #ศิลปศาสตร์