สนามสอบ ม.ศรีปทุม บางเขน ยินดีต้อนรับผู้เข้าสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2559

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเป็นสนามสอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559 ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 07.30 – 17.00 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 และศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สำหรับผู้สอบที่จะเดินทางมาสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากระหว่างนี้เส้นทางถนนพหลโยธินมีการก่อสร้าง "รถไฟฟ้าสายสีเขียว" หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยผู้เข้าสอบสามารถศึกษาเส้นทางและวางแผนในการเดินทางได้ดังนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1105